Denne hjemmesiden er primært lagt ut for å gi en grei tilgang til mine
slektsdata. Under menypunkt "Slekt" kan man søke etter navn for å se
om noen av personene i min base kan være av interresse./

Har du kommentarer til min hjemmeside,
skriv noen ord til meg i min gjestebok.

eller Send meg en mail (Mail me)